En ny undersøkelse utført av Boyden, blant mer enn 300 CEOs globalt, viser at HR-direktøren (CHRO) vil bli en enda viktigere strategisk leder i årene fremover.

Von Birger M. Svendsen

Avgjørende faktor for suksess

Birger M. Svendsen, managing partner i Boyden Norge, forteller at ny teknologi og nye kanaler legger et stort press på bedrifter til å legge om forretningsmodellen. Det er ikke bare rollene til de ansatte som endres i kappløpet om de innovative løsningene, men hele organiseringen av mennesker i bedriften.

Økt konkurranse

Birger forteller at HR-direktørens rolle er viktigere enn før, og at den vil bli enda viktigere i fremtiden ettersom bedriftene som vil lykkes i den digitale fremtiden vil bestå av en helt annen sammensetning av folk enn det de har i dag.

Vi ser at behovet for kognitive og teknologiske ferdigheter øker, og at egenskaper som kreativitet og kompleks informasjonsprosessering blir mer viktig. Det handler om å gjøre nye ting på smartere måter, fremfor å kun gjøre det en har gjort før raskere.

Viktigste investeringen for å sikre vekstmuligheter

- Teknologien vil både by på muligheter og utfordringer, og det viktigste selskaper gjør for å ruste seg for digitale omstillinger er å sørge for å ha tilgang til riktig kompetanse. Da gjelder det å ligge et sted foran i planleggingen, og det krever at HR er involvert strategisk og evner å se det store bildet og tenke langsiktig, forklarer Svendsen.

Ny rolle med nye oppgaver

-Tidligere jobbet HR-avdelingen i en bedrift hovedsakelig med administrative oppgaver som i dag enten løses ved hjelp av teknologi eller som outsources på andre måter. Boydens nye undersøkelse viser at HR-direktøren i større grad vil påvirke retning og strategi fremover, og ha en viktig rådgivende rolle overfor ledelsen og styret, slår han fast.

Det er videre interessant å se at topplederne vurderer HR-direktøren innflytelse på forretningsstrategien til å være dobbelt så stor som ledere lengre ned i organisasjonene.

Må ut av komfortsonen

Den erfarne topplederen og tidligere HR-direktøren mener at selskaper over hele verden er ved et vendepunkt.

Selskaper som nå ikke satser på innovasjon, også i topplinjen, risikerer å møte seg selv i døren. For å lykkes med innovasjon må en tenke utenfor boksen og tørre å eksperimentere og endre der det er nødvendig. Det krever en ambisiøs, fremtidsrettet og sterk HR-leder, mener han.

Utfordre det etablerte

Svendsen forteller at dette er noe de fleste ledere er klar over, men at mange er usikre på hvordan en går frem for å finne rett person.

Norske selskaper kan være konservative på den måten at de fremdeles følger gamle uskrevne regler rundt ansettelser, men fremtidens HR-direktør må være åpen for nye måter å tenke på dersom bedriften skal lykkes i å skape mer skreddersydde og fremtidsrettede løsninger som vil spisse kompetansen og effektivisere arbeidsflyten, forklarer han.

-For å nå nye markeder og nye målgrupper må en være villig til å teste ut nye metoder. Hos Boyden vet vi godt hvor vi skal lete for å finne den rette lederen til å utvikle og organisere morgendagens arbeidskraft, avslutter Svendsen.

About the Author
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more