Petter Kleppe er en anerkjent ekspert på ledelse og ytelse. Han har omfattende erfaring med å rådgi og bistå ledergrupper, der han bruker sin ekspertise til å løse krevende oppgaver, som transformasjon og implementering av nye digitale og forretningsmodeller. Han har erfaring med å vurdere, utvikle og veilede ledere, samt å bygge høytpresterende team i komplekse matriseorganisasjoner.

Profesjonelt fokus

Forretningsfaglig ekspertise

Ekspertise

Global tverrsektorielle praksis

Annen ekspertise

Utdanning og sertifiseringer

Featured Insights

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more