HR-ledelse

Eksepsjonell HR-ledelse er en viktig nøkkelfaktor for å redefinere organisasjonen og transformere HR-funksjonen. Vi bistår deg i prosessen med å finne din neste HR-leder.

God HR er situasjonsbestemt. HR-talentene er svært varierte, og inkluderer både generalister og spesialister med ulike tilnærminger, ervervet i modne og utviklingsorienterte markeder samt i organisasjoner på ulike vekststadier. Med vår globale erfaring på tvers av regioner, land og organisasjoner har vi dyp kunnskap om hva som fungerer – og enda viktigere, hva som ikke gjør det.

Som en sentral forretningsrolle har HR-lederen ansvar for å hjelpe organisasjonen med å nå sine mål  og samtidig sikre at den er rustet for fremtiden. Et solid forretningsmessig perspektiv, samarbeid med andre funksjonsledere og konkurransedyktig forutseenhet er avgjørende for å sikre – gjennom betydelig personlig innflytelse – at HR leverer målbare resultater for virksomheten.

Vår posisjon i det globale HR-fellesskapet og vår tilnærming til samarbeid i  ekspertteam sikrer oss de beste talentene for våre kunder. Med vår innsikt i økonomiske trender og utviklinger innen HR-funksjonen, vet vi hvordan vi skal vurdere kandidater i en kompleks, global økonomi. Vi går utover å vurdere faglig erfaring for å avdekke hvordan personlige verdier og holdninger vil resonnere med kundens organisasjon og føre til engasjement og ytelse.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more