By Roger Schønning

Executive search er kort fortalt rekruttering til virksomhetens øverste ledelse. Det handler om å finne de personene som på best mulig måte kan realisere bedriftens strategier og fremtidige mål. Med andre ord, vil executive search hjelpe deg å identifisere den riktige lederen – for nettopp deg og din bedrift.

Ansettelsesprosesser er omfattende, og det er som regel en oppgave som kommer i tillegg til alle andre daglige gjøremål. Det er mange steg du skal gjennom og det er utfordrende og ikke minst tidkrevende å finne riktig kandidat. Til noen roller er det fagkompetanse og omfattende erfaring fra en bransje som er viktigst, til andre roller er det personlige preferanser og lederstil som vektlegges tyngst.

Executive search som prosess er spesielt egnet for de stillingene som ligger tett på virksomhetens strategi. Du behøver ikke være helt avklart med deg selv rundt hvilken profil som skal rekrutteres, før du går i gang med selve prosessen. Gjennom den innledende delen gjør vi alle slike avklaringer, og vi er da spesielt opptatt av å se profilen opp mot den strategien som skal realiseres.

Hva kjennetegner executive search?

Executive search skiller seg fra andre ansettelsesmetoder, da det dreier seg om å rekruttere til stillinger på høyeste nivå i virksomheten. Selskaper som jobber med executive search spesialiserer seg på å finne riktig person til stillinger som styreposter og konsernledelse (C-Suite), eller til toppledelsen i mellomstore og store bedrifter.
Virksomheter som er i en tidlig utviklingsfase (startups og scaleups) opplever også at executive search tilfører selskapet stor verdi i en kritisk utviklingsfase.

Last ned: Ordlisten for deg som skal rekruttere på C-level

Ved å matche høyt kvalifiserte kandidater og lederstillinger hos ambisiøse bedrifter, sikrer dyktige konsulenter å få på plass den lederen som på best mulig vis kan bidra til selskapets videre utvikling gjennom å realisere vekst, utvikle konkurransekraft, redusere kostnader, innhente kapital etc.

De mest kvalifiserte kandidatene som passer bedriftens behov best er ofte allerede i etablerte stillinger og forblir ukjente for bedrifter som søker disse talentene. Nettverket og erfaringen til selskaper som driver med executive search er derfor svært verdifull. Deres relasjoner gjør det mulig å åpne dialog med de rette kandidatene som kanskje virker utilgjengelige for deg. Det gir mulighet til å finne den riktige kandidaten til din bedrift, uten å måtte gå gjennom en omfattende og kostbar annonseringsprosess.

Hvordan foregår executive search?

Mange tror at sosiale medier har gjort det enklere å finne talenter og ledere, spesielt innen markeder som er velutviklede. Det å finne riktig lederskap er imidlertid ikke så enkelt som å bla gjennom ulike sosiale nettsteder. Gjennom grundig analyse og kartlegging av virksomheter og bransjer som bidrar til å identifisere de best kvalifiserte kandidatene, går prosessen langt utover det å utføre søk på LinkedIn og Google.

Konsulenter innen executive search stiller sterkt med nødvendig oversikt, innsikt og tilstedeværelse i ulike bransjer, og har opparbeidet seg en breddekompetanse som det er vanskelig å måle seg med.

Med en analytisk tilnærming starter executive search-konsulentens arbeid for å finne potensielle kandidater, som stemmer overens med bedriftens krav til leder. I denne prosessen vil konsulenten tilegne seg innsikt om organisasjonen, kartlegge behov og danne seg en mening om hvilke kandidater som kan imøtekomme bedriftens behov. Konsulenten går inn med tung bransjekunnskap, kreativitet og systematiske metoder med mål om å finne riktig kandidat.

Ofte gjøres prosessen på en diskré måte, slik at virksomheten ikke trenger å annonsere eller utlyse stillingen offentlig. Konfidensialitet er fordelaktig dersom bedriften ikke ønsker at stillingen skal være synlig i media. Konfidensialitet er også positivt for de kandidatene, som er avhengig av å få gjort viktige avklaringer rundt eget kandidatur, før kandidaturet blir offentlig kjent.

Kvalitetssikre alle faser med executive search

Det er ingen oppdrag som er helt like, men alle fasene i en prosess må gjennomføres, og hver eneste fase må gjennomføres med kvalitet. Noen prosesser går raskt og andre kan ta opptil ett år. Det er likevel noen overordnede punkter som alltid bør være en del av prosessen:

1. Kartlegging og analyse

Konsulenten vil starte prosessen med å gjøre en strategisk analyse av bransjetrender og forretningsbehov i virksomheten. Dette handler blant annet om å forstå hvilke kapabiliteter en trenger for å realisere strategier og mål. Deretter følger et omfattende søk etter den rette lederen for bedriften. Her vil konsulenten og executive search selskapet blant annet benytte sitt unike nettverk for å finne de mest egnede talentene.

2. Kvalitetssikring og tilbud

Etter kartlegging, dyptgående søk og kvalitetssikring vil konsulenten presentere en egnet personprofil. Når alle krav til kompetanse, erfaring og lederstil er innfridd, fortsetter prosessen til overlevering av tilbud og videre til ansettelse. Dersom partene ikke blir enige, vil søket etter riktig ressurs fortsette til den rette profilen imøtekommer virksomhetens krav.

3. Onboarding

Neste steg i prosessen er onboarding av bedriftens nye og høyt kvalifiserte leder. Dette er et viktig steg i prosessen, der executive search-konsulenten bidrar til at alle involverte parter får det beste utgangspunktet å jobbe videre mot bedriftens strategiske forretningsmål.

4. Langsiktig samarbeid

Dersom du velger et executive search selskap som er opptatt av kvalitet, sikrer du deg en samarbeidspartner som er lidenskapelig opptatt av langsiktig suksess for sine kunder, og lederne som rekrutteres.

Ansett riktig med rett executive search-selskap

Det er helt essensielt at selskapet som utfører lederrekrutteringen gjennom executive search har dybde- og breddekunnskap om aktuelle bransjer og sektorer. I tillegg er det viktig at selskapet har oversikt over relevante miljøer der mulige kandidater kan identifiseres.

Det rette executive search-selskapet vil være opptatt av å oversette selskapets strategi og mål til krav til kompetanse, erfaring og lederstil hos den nye lederen. Når riktig kompetanse og lederstil blir tilført virksomheten øker sannsynligheten for at selskapet klarer å faktisk realisere sine strategier og mål.

Ved å samarbeide med riktig executive search-selskap vil du på en effektiv og smartere måte kunne ansette den mest kompetente kandidaten til din virksomhet. Du kan potensielt sitte igjen med den ulitimate gevinsten – den ideelle lederen i din ledergruppe.

About the Author
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more